Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Značky pro hlavní stránky publikací

Hlavní stránky publikací (včetně sekundární) mohou obsahovat následující značky:

%bx_title%
Název stránky, nahrazuje se názvem publikace (viz nastavení publikace)
%bx_description%
Popis stránky, nahrazuje se stručným popisem publikace
%bx_update DATE%
Datum/čas poslední aktualizace stránky (čas generování). Nastavení hodnoty DATE.
%bx_olderlist%
Nahradí se seznamem příspěvků starších než poslední příspěvek na stránce. Počet příspěvků se zadává v nastavení publikace.
%bx_older X,Y%
Nahradí značku odkazy na příspěvky ze všech kategorií, kromě těch, které nejsou publikovány v metablogu. "X" znamená od kterého nejnovějšího příspěvku výpis začít a "Y" u kterého příspěvku výpis skončit. Např chcete-li 10 nejnovějších příspěvků vložíte %bx_older 1,10%
%bx_bxtextX%
Vloží daný BX Text kde X je číslo od 1 do počtu nastaveného v Globálním nastavení.
%bx_item%, %bx_item_end%
Začátek/konec příspěvku. Tento blok se opakuje pro každý příspěvek na stránce a klíčová slova uvnitř se nahrazují údaji z konkrétního příspěvku.
%bx_day%, %bx_day_end%
Začátek/konec bloku DEN. Musí být vně bloku příspěvku. Seznam příspěvků na stránce je řazen od nejnovějších po nejstarší, pokud je v šabloně blok DEN uveden, příspěvky ze stejného dne se obalí kódem uvedeným v šabloně (kód mezi blokem DEN a blokem příspěvku).

Klíčová slova v příspěvku (blok %bx_item%)

%bx_date DATE%
Datum/čas vložení příspěvku. Nastavení hodnoty DATE.
%bx_item_body%
Zformátovaný text příspěvku
%bx_item_author%
Jméno autora, který příspěvek vložil
%bx_item_mail%
E-mailová adresa autora příspěvu
%bx_item_authormail%
Jméno autora příspěvku s odkazem tvořeným e- mailovou adresou (<a href="mailto:e-mail">autor</a>)
%bx_item_permalink%
Trvalý odkaz na příspěvek
%bx_item_commentlink%
Odkaz na stránku s komentáři k danému příspěvku
%bx_item_cmtcnt%
Počet komentářů k danému příspěvku
%bx_item_autotitle DEFAULT%
Automatický nadpis příspěvku; nalezne nadpis nejvyšší úrovně (H1-H6) v textu příspěvku (je-li jich více, použije se první z nich); není-li řádný nalezen, použije se text DEFAULT. Příklad: %bx_item_autotitle Bez názvu%, %bx_item_autotitle% (nenajde-li se nadpis, položka bude prázdná).
%bx_item_autopreview MAX%
Automatický náhled obsahu příspěvku, omezený na MAX znaků (není-li MAX uvedeno, nebo je- li menší než 1, bude zobrazen celý text). Obsah příspěvku je převeden do prostého textu (formátování a HTML značky jsou odstraněny) a případně zkrácen na MAX znaků (za text jsou pak doplněny tři tečky). Automatický náhled příspěvků lze výhodně použít např. na generování přehledu blogů, RSS souborů atd. Příklad: %bx_item_autopreview 200%. Pokud je v nastavení Bloxxy definován $description_prefix, nepoužije se pro náhled celý text, ale odstavce s tímto prefixem.
%bx_item_blogname%
Název publikace, do níž je příspěvek zařazen (užitečné především pro metablogy).
%bx_item_blogurl%
URL publikace, do níž je příspěvek zařazen (užitečné především pro metablogy).

Značky pro seriály


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka