Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Zálohování

Jelikož Bloxxy nepoužívá žádnou databázi, je zálohování velice snadné. Stačí, když si k sobě na disk zkopírujete celý adresář "bloxxy" včetně podadresářů. Při obnově stačí zkopírovat adresář na nové/původní umístění, zkontrolovat nastavení přístupových práv k podadresářům, spustit Bloxxy editor, kliknout na nastavení každé publikace a uložit jej (proto, aby se vytvořily potřebné adresáře). Následně přegenerujte všechny příspěvky, komentáře a poslední komentáře.

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka