Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Instalace

Instalace samotná spočívá pouze v tom, že na svůj web nahrajete adresář "bloxxy" a nastavíte práva tak, aby Bloxxy měla právo pro čtení a zápis v adresářích "data", "comments" a "files" plus také ve všech, do kterých bude generovat výstup. U adresářů, které Bloxxy sama vytvoří, tak učiní za vás.

Tzn. ve ftp klientovi nastavíte práva adresářům na 0770 nebo ručně povolíte pro "group" a "owner" všechna tři políčka tedy "read", "write" a "execute".

První přihlášení provedete pod jménem "franta" a heslem "123".


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka