Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Autoři

Do nové instalace Bloxxy se příhlásíte pod jménem "franta" a heslem "123".

Následně ihned vytvořte nového autora (sebe) a "frantu" smažte.

Bloxxy podporuje publikování více autorů, ale nemá správu přístupových práv. Proto umožněte publikovat pouze těm osobám, které jsou důvěryhodné. Každý autor může provádět veškeré operace s Bloxxy, kromě provádění změn v informacích o jiných autorech, které jsou chráněny heslem. Z toho vyplývá, že smazat autora může pouze ten, kdo zná jeho heslo.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka