Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Nastavení aplikace

Základní nastavení

Téměř veškeré nastavení Bloxxy se provádí na stránce "Globální nastavení" přímo z Bloxxy editoru. Položky jsou následující:

Absolutní cesta k adresáři s Bloxxy
Adresa adresáře ve formě http://www.example.net/bloxxy Adresář Bloxxy může být samozřejmě libovolně zanořený.
Relativní cesta k adresáři dat z adresáře Bloxxy
Např. ./data Tečka před lomítkem znamená, že se adresář nachází přímo v adresáři, kde je umístěn soubor index.php.
Relativní cesta k adresáři komentářů z adresáře Bloxxy
Např. ./data Jinak viz výše.
Použitý jazyk a kódování
Např. cs-win nebo cs-iso atp. Záleží také na souborech s lokalizací a kódováním, které máte umístěné v adresáři "files". Před polčkou je jazyk, za ní kódování. V instalaci Bloxxy je možné použít následující tři: cs-win, cs-iso, cs-utf. Šablony vašich stránek musí být pochopitelně psány ve stejném kódování.
Narodní prostředí
Pro nastavení správných národních zvyklostí v datu čase atp. Vložte název své země. Pokud nevíte, jak se jméno vaší země píše anglicky, podívejte se na seznam.
Počet vkládaných textů
Počet textů, které budete chtít vkládat pomocí BX Text. Jejich počet je neomezen, ale příliš velký počet mírně zpomalí generování.
Použít kešování příspěvků
Ukládá vygenerované (X)HTML z příspěvků psaných v BX Tags do souborů s předponou "xx-" v adresáři s datovými soubory. Tím se přibližně dvojnásobně zrychlí generování stránek. Samozřejmě až po prvním generování, kdy se kešující soubory vytvářejí.
Adresář pro upload
Relativní cesta do adresáře, do kterého budete chtít uploadovat soubory, z adresáře Bloxxy. Např. ../images (Dvě tečky před lomítkem znamenají, že adresář je umístěn o úroveň výše, tzn. že v našem případě by byl přímo v kořenovém adresáři vaší domény.).
Texty kolem uploadovaných obrázků
To jsou texty, která se vloží před nebo za uploadovaný obrázek, v různých případech uploadu. Je to vhodné pro vytváření různých ozdob v okolí obrázků. Jestliže uploadovaný soubor není obrázek, vytvoří se vždy pouze odkaz.

Pokročilé nastavení nastavení

Provádí se v následujících souborech adresáře "files"

Vše by mělo být jasné z komentářů v těchto souborech.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka