Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Vytváření skupin

Skupiny v Bloxxy přibližně odpovídají kategoriím v jiných publikačních systémech.

Novou skupinu vytvoříte tak, že z hlavní stránky Bloxxy editoru kliknete na tlačítko "Nová skupina". Zvolíte jméno skupiny a to, zda chcete, aby daná skupina byla publikována v metablogu.

Úpravy skupiny

U již existující skupiny lze změnit její název a to, zda její příspěvky budou publikovány v metablogu. Existující skupinu není z Bloxxy editoru možno smazat. Obvykle to nebývá nutné, jelikož přejmenování stačí. Pokud nutně potřebujete skupinu smazat, zajistěte, aby do ní nebyl zařazen žádný příspěvek a poté v souboru ./data/groups.conf smažte řádek odpovídající této skupině.

Pro úpravu skupiny zobrazte její obsah a poté klikněte na tlačítko "Upravit skupinu".


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka