Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Import dat

Do Bloxxy lze naimportovat texty příspěvků z jakéhokoliv jiného publikačního systému. Pro import si připravte šablonu podle níže uvedeného vzoru a do ní vygenerujte všechny vaše stávající příspěvky. Každou kategorii na zvláštní stránku. V Bloxxy zvolte "Blogger import" a zadejte URL archivu, který chcete načíst, a skupinu, do níž se mají importované příspěvky vložit.

Univerzální šablona

<!--BLOGITEM|<!-- [datum ve formátu M/D/YYYY HH:MM:SS] -->|<!-- [jméno autora] -->|<!-- [email autora] -->|-->
<!-- [nadpis příspěvku] -->
<!-- [vlastní text příspěvku] -->
<!--BLOGITEMEND-->

Hodnoty v hranatých závorkách (včetně závorek) nahraďte odpovídajícími klíčovými slovy vašeho publikačního systému. Nadpis by měl být uvozen dvojtečkami (např třemi :::) viz BX Tags, je ale možné, ponechat tagy <hX>, ovšem každopádně na prvním řádku příspěvku by měl být jeho nadpis, jelikož se z něj získávají data pro vytvoření názvu souboru.

Jestliže jste v předchozím publikačním systému formátovali články přímo pomocí (X)HTML, vložte namísto značky [nadpis příspěvku] zpětné lomítko a zbytek posuňte na další řádek. Viz následující šablony.

Šablona pro import z Easyblogu

<!-- %CONTENT_START% -->
<!--BLOGITEM|<!-- %DATE% -->|<!-- %AUTHOR% -->|<!-- %AUTHOR_MAIL% -->|-->
<!-- %TITLE% -->
<!-- \
%CONTENT% -->
<!--BLOGITEMEND-->
<!-- %CONTENT_END% -->

V souboru date.dat je potřeba nastavit formát data tak, aby odpovídal požadovanému:

datemask=<month>/<day>/<fullyear> <0hour>:<0minute>:<0second>

Šablona pro import z Bloggeru

<!--BLOGITEM|<$BlogItemDateTime$>|<$BlogItemAuthor$>|<$BlogItemAuthorEmail$>|-->
<$BlogItemBody$>
<!--BLOGITEMEND-->

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka