Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

O Bloxxy

Bloxxy je jednoduchý publikační systém vytvořený v PHP pro tvorbu, správu a generování blogů nebo jednoduchých e-zinů. Jednotlivé příspěvky se řadí do skupin, z nichž jsou poté podle předloh generovány dokumenty typu zvoleného uživatelem. Nejsilnější stránkou Bloxxy je generování statických stránek (čisté (X)HTML), kde se plně využijí její schopnosti, ale je také možné generovat dynamické stránky např. PHP, ASP a další.

Bloxxy nabízí mnoho funkcí a možností, kterých by bylo škoda nevyužít.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka