Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Autoři a licence

Bloxxy je freeware, za používání proto nemusíte platit. Ale přesto si vás poslední vývojář Bloxxy dovoluje požádat o to, abyste práci, kterou věnoval vylepšování Bloxxy odměnili odkazem (a to nikoli skrytým) z titulní stránky webu, na kterém Bloxxy používáte. Odkazujte, prosím, na jeho weblog Techblog.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka