Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Vytváření publikací

Publikace se starají o výstup z Bloxxy. Obsahují následující pole:

Název publikace
Netřeba vysvětlovat. Název v dokumentu nahrazuje značku %bx_title%.
Stručný popis
Netřeba vysvětlovat. Název v dokumentu nahrazuje značku %bx_description%.
Publikovat ze skupiny
Zde vyberete skupinu, ze které mají být příspěvky v dané publikaci publikovány. Jestliže zvolíte "metablog", budou publikovány příspěvky ze všech skupin, kromě těch skupin, které jste publikovat v metablogu zakázali.
Hlavní stránka
Nastavení vztahující se k hlavní stránce dané publikace. Tzn. té stránky, kde je publikováno X nejnovějších příspěvků v dané skupině/metablogu.
Položek
Kolik nejnovějších příspěvků bude publikováno na hlavní stránce
Relativní URL
Relativní URL hlavní stránky z adresáře Bloxxy. Např. ../beskydy/index.html
Předloha
Relativní URL šablony hlavní stránky z adresáře Bloxxy. Např. ./templates/sablona1.html
Zobrazované starší příspěvky
Počet starších příspěvků než nejstarší příspěvek na hlavní stránce, které nahradí značku %bx_olderlist%
Sekundární stránka (RSS kanál)
Obvykle (nikoli však nutně) se používá ke generovaní RSS kanálu. Položky mají stejný význa jako u Hlavní stránky.
Archivní (permanentní) stránky
Jsou stránky, do kterých jsou generovány jednotlivé příspěvky. Tzn. jsou to právě ty stránky, které mají SEO URL.
Relativní URL
Relativní URL permanentních stránek z adresáře Bloxxy. Místo názvu souboru pište pouze tečku a příponu. Např. ../beskydy/.html
Předloha
Relativní URL šablony permanentních stránek z adresáře Bloxxy. Např. ./templates/sablona2.html
Datum příspěvku v názvu souboru
Jestliže zvolíte "Ano", bude před názvem souboru získaným z názvu příspěvku uvedeno datum jeho vytvoření ve formátu yyyy-mm-dd. Toto je vhodné pro snadnou orientaci čtenáře, který přichází na váš web z vyhledávače a také to minimalizuje možnost toho, že byste napsali dva příspěvky se stejným nadpisem, které by se potom vzájemně přepisovaly.
Archiv
Stránka, na kterou jsou odkazy na veškeré příspěvky v dané rubrice. Možno také vkládat krátké ukázky příspěvku.
Relativní URL
Relativní URL stránky archivu z adresáře Bloxxy. Např. ../beskydy/archiv/index.html
Předloha
Relativní URL šablony archívu z adresáře Bloxxy. Např. ./templates/sablona1.html
Jednoúrovňová archivace
Můžete si vybrat, jestli chcete mít v archívu všechny stránky na jedné stránce, nebo zda preferujete stránky s příspěvky po měsících a k tomu hlavní archivní stránku jako rozcestník.
Komentáře
Stránky komentářů pod příspěvky. Všechny položky odpovídají nastavení permanentních stránek. Můžete zadat svůj email pro zasílání upozornění na nový komentář. Je nutné, aby váš webhoster podporoval funkci mail(). Dále můžete zvolit, zda komentáře k příspěvku budou publikovány na téže stránce jako příspěvek samotný.
Poslední komentáře
Stránky s posledními komentáři rubriky. Nefunguje pro metablog. Položky odpovídají nastavení archívu.

Při uložení publikace se automaticky vytvoří potřebné adresáře.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka