Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Značky pro archív

%bx_title%
Název stránky, nahrazuje se názvem publikace (viz nastavení publikace)
%bx_description%
Popis stránky, nahrazuje se stručným popisem publikace
%bx_archiveitem%, %bx_archiveitem_end%
Začátek/konec bloku pro každý jednotlivý příspěvek v archivu. Následující značky lze použít pouze uvnitř tohoto bloku.
%bx_spotname%
Nahradí se názvem příspěvku.
%bx_archivelink%
Nahradí se URL příspěvku.
%bx_spotdescr%
Nahradí se popisem nebo prvními dvěmi sty znaky příspěvku.
%bx_archive_fulltext%
Nahradí se kompletním textem příspěvku bez nadpisu.
%bx_date DATE%
Bude nahrazen datem a časem vložení příspěvku. Nastavení hodnoty DATE. Je-li umístěna mimo blok %bx_archiveitem% nahradí se stejným způsobem datem odpovídajícím nejnovějšímu příspěvku na stránce. Vhodné pro označení měsíce archívu při víceúrovňové archivaci.
%bx_bxtextX%
Vloží daný BX Text kde X je číslo od 1 do počtu nastaveného v Globálním nastavení.

Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka