Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Značky pro komentáře

Při přidávání komentáře se URL adresy začínající na http:// nebo ftp:// automaticky nahradí příslušnými odkazy. Podobně na předchozí komentář můžete odkázat zápisem [1], kde 1 je číslo komentáře. Odkaz se opět vytvoří automaticky.

%bx_title%
Název stránky, nahrazuje se názvem publikace (viz nastavení publikace)
%bx_description%
Popis stránky, nahrazuje se stručným popisem publikace
%bx_item_title%
Název příspěvku, ke kterému komentáře náleží
%bx_comment%, %bx_comment_end%
Opakovaný blok, obdobně jako blok příspěvku, obklopuje jednu položku komentáře
%bx_no_comment%, %bx_no_comment_end%
Pokud k příspěvku nejsou žádné komentáře, místo bloku s %bx_comment% se použije tento blok, jinak se nezobrazí

Uvnitř bloků s jednotlivými komentáři se nahrazují tato klíčová slova:

%bx_comment_body%
Vlastní text komentáře
%bx_comment_permalink%
Trvalé URL komentáře
%bx_comment_date DATE%
Datum a čas vložení komentáře. Nastavení hodnoty DATE.
%bx_comment_id%
Pořadí neboli číslo komentáře v rámci jednoho příspěvku
%bx_comment_textid%
Číslo komentáře s předřazeným prefixem definovaným v bloxxy-settings.php. Použití je nezbytné pouze tehdy, chcete-li na jednotlivé komentáře odkazovat pomocí id a nikoliv name.
%bx_comment_autopreview MAX%
Automatický náhled obsahu komentáře, omezený na MAX znaků (není-li MAX uvedeno, nebo je- li menší než 1, bude zobrazen celý text). Obsah příspěvku je převeden do prostého textu (formátování a HTML značky jsou odstraněny) a případně zkrácen na MAX znaků (za text jsou pak doplněny tři tečky). Více u %bx_item_autopreview%.
%bx_comment_script%
URL skriptu, jenž zpracovává formulář pro přidání komentáře.
%bx_cmt_publ%
Id publikace, ve které se komentář nachází.
%bx_comment_author%
Jméno nebo přezdívka autora komentáře
%bx_comment_email%
Mail autora komentáře
%bx_comment_weburl%
URL webu autora komentáře (tyto tři údaje vyplnil autor ve formuláři pro přidávání komentáře).
%bx_comment_ifemail%, %bx_comment_ifemail_end%
Podmíněný blok, obsah se zobrazí, pokud autor komentáře vyplnil svou mailovou adresu.
%bx_comment_ifnotemail%, %bx_comment_ifnotemail_end%
Podmíněný blok, obsah se zobrazí, pokud autor komentáře nevyplnil svou mailovou adresu.
%bx_comment_ifweburl%, %bx_comment_ifweburl_end%
Podmíněný blok, obsah se zobrazí, pokud autor komentáře vyplnil adresu svého webu.
%bx_comment_ifnotweburl%, %bx_comment_ifnotweburl_end%
pPodmíněný blok, obsah se zobrazí, pokud autor komentáře nevyplnil adresu svého webu.
%bx_bxtextX%
Vloží daný BX Text kde X je číslo od 1 do počtu nastaveného v Globálním nastavení.

Předloha chybové hlášky

Zadá-li čtenář do formuláře pro vložení komentáře chybné údaje (chybějcí jméno, apod.), zobrazí se stránka s popisem chyby. Její šablona má název err-form.html

%bx_cmtform_name%
Jméno autora komentáře
%bx_cmtform_mail%
Jeho mailová adresa
%bx_cmtform_url%
URL jeho webu
%bx_cmtform_text%
Text komentáře
%bx_cmt_error%
Chybová hláška

Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka