Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Značky pro příspěvky

%bx_title%
Název stránky, nahrazuje se názvem publikace (viz nastavení publikace)
%bx_description%
Popis stránky, nahrazuje se stručným popisem publikace
%bx_update DATE%
Datum/čas poslední aktualizace stránky (čas generování). Nastavení hodnoty DATE.

Značky uvnitř bloku %bx_item% se shodují také se značkami pro hlavní stránky publikací. Blok %bx_item% je nutné použít.

%bx_item%, %bx_item_end%
Začátek/konec příspěvku.
%bx_date DATE%
Datum/čas vložení příspěvku. Nastavení hodnoty DATE.
%bx_item_body%
Zformátovaný text příspěvku
%bx_item_author%
Jméno autora, který příspěvek vložil
%bx_item_mail%
E-mailová adresa autora příspěvu
%bx_item_authormail%
Jméno autora příspěvku s odkazem tvořeným e- mailovou adresou (<a href="mailto:e-mail">autor</a>)
%bx_item_permalink%
Trvalý odkaz na příspěvek
%bx_item_commentlink%
Odkaz na stránku s komentáři k danému příspěvku
%bx_item_cmtcnt%
Počet komentářů k danému příspěvku
%bx_item_autotitle DEFAULT%
Automatický nadpis příspěvku; nalezne nadpis nejvyšší úrovně (H1-H6) v textu příspěvku (je-li jich více, použije se první z nich); není-li řádný nalezen, použije se text DEFAULT. Příklad: %bx_item_autotitle Bez názvu%, %bx_item_autotitle% (nenajde-li se nadpis, položka bude prázdná).
%bx_item_autopreview MAX%
Automatický náhled obsahu příspěvku, omezený na MAX znaků (není-li MAX uvedeno, nebo je- li menší než 1, bude zobrazen celý text). Obsah příspěvku je převeden do prostého textu (formátování a HTML značky jsou odstraněny) a případně zkrácen na MAX znaků (za text jsou pak doplněny tři tečky). Automatický náhled příspěvků lze výhodně použít např. na generování přehledu blogů, RSS souborů atd. Příklad: %bx_item_autopreview 200%. Pokud je v nastavení Bloxxy definován $description_prefix, nepoužije se pro náhled celý text, ale odstavce s tímto prefixem.
%bx_item_blogname%
Název publikace, do níž je příspěvek zařazen (užitečné především pro metablogy).
%bx_item_blogurl%
URL publikace, do níž je příspěvek zařazen (užitečné především pro metablogy).

Značky mimo blok %bx_item%

%bx_spotname%
Značka je nahrazena názvem příspěvku.
%bx_older X,Y%
Nahradí značku odkazy na příspěvky ze všech kategorií, kromě těch, které nejsou publikovány v metablogu. "X" znamená od kterého nejnovějšího příspěvku výpis začít a "Y" u kterého příspěvku výpis skončit. Např chcete-li 10 nejnovějších příspěvků vložíte %bx_older 1,10%

Níže uvedené značky bloků "older" a "younger" musí být pro zajištění funkčnosti na jednom řádku šablony s celým obsahem. Tyto bloky mohou být na stránce uvedeny libovolně mnohokrát.

%bx_older_start%, %bx_older_end%
Začátek/konec bloku, který se zobrazí existuje-li starší příspěvek v téže rubrice, ve které je daný příspěvek. Celý tento blok musí být pro korektní funkčnost na jednom řádku v šabloně a to včetně těchto značek. Tento blok může být použit v libovolném počtu kdekoliv na stránce - např. také pro vytváření "link" tagů "next" a "previous" v hlavičce stránky.
%bx_oneolder%
Značka platná pouze ve výše uvedeném bloku. Je nahrazena odkazem na starší příspěvek.
%%bx_younger_start%, %bx_younger_end%
Začátek/konec bloku, který se zobrazí existuje-li novější příspěvek v téže rubrice, ve které je daný příspěvek. Celý tento blok musí být pro korektní funkčnost na jednom řádku v šabloně a to včetně těchto značek. Tento blok může být použit v libovolném počtu kdekoliv na stránce - např. také pro vytváření "link" tagů "next" a "previous" v hlavičce stránky.
%bx_oneyounger%
Značka platná pouze ve výše uvedeném bloku. Je nahrazena odkazem na novější příspěvek.
%bx_oneyoungerurl%, %bx_oneolderurl%
Značka platná pouze ve výše uvedených odpovídajících blocích. Je nahrazována URL mladšího respektive staršího příspěvku
%bx_oneyoungername%, %bx_oneoldername%
Značka platná pouze ve výše uvedených odpovídajících blocích. Je nahrazována názvem mladšího respektive staršího příspěvku
%bx_itemdate DATE%
Značka platná pouze ve výše uvedených odpovídajících blocích. Je nahrazována datem vytvoření novějšího respektive staršího příspěvku. Nastavení hodnoty DATE.

Značky pro seriály


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka