Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Seriály

Při psaní nebo úpravách článku můžete tento článek zařadit do nějakého seriálu. Seriály se vytvářejí na hlavní stránce Bloxxy Editoru kliknutím na tlačítko "Nový seriál". Tam se nastaví jméno seriálu, jeho popis, předloha stránky pro publikování všech článků v seriálu a umístění této stránky. Všechny tyto parametry jsou nepovinné, takže nemusíte vůbec vytvářet hlavní stránku se seriály a můžete to použít pouze k jednoduché správě souvisejících příspěvků. Pokud zvolíte typ seriálu "Související", bude se v šablonách značka %bx_serialname% nahrazovat prázdným řetězcem, nebude se v seznamu seriálů zobrazovat aktuální příspěvek a nebude se generovat hlavní stránka seriálu. Zvolíte-li "Seriál", bude se v seznamu příspěvků zobrazovat aktuální příspěvek, ale nikoliv jako odkaz.

Na hlavní stránce seriálu můžete používat tytéž značky jako na stránce hlavní stránce publikací.

%bx_serial%, %bx_serial_end%
Blok, který bude nahrazován pouze tehdy, je-li příspěvek zařazen do nějakého seriálu. Jinak bude odstraněn.
%bx_serialname%
Bude nahrazena názvem seriálu.
%bx_serialdescription%
Značka bude nahrazena popisem seriálu.
%bx_serialitem%, %bx_serialitem_end%
Blok příspěvku v seriálu. Nasledující značky musí být umístěny v tomto bloku.
%bx_serialitemname%
Název příspěvku v seriálu.
%bx_serialitemlink%
Absolutní odkaz na příspěvek v seriálu.
%bx_serialdate DATE%
Datum/čas vložení příspěvku seriálu. Nastavení hodnoty DATE.

Seznamy seriálů

Od verze 0.79 je možné v jakékoliv stránce generované Bloxxy vkládat seznam seriálů. Může obsahovat názvy všech seriálů, jejich popis, názvy jednotlivých článků seriálů a jejich popis. Je možné vytvořit seznam všech seriálů na zvláštní stránce tak, že vytvoříte metablog a v jeho šabloně budou pouze značky pro seznam seriálů.

%bx_serialslist_start%, %bx_serialslist_end%
Blok, který ohraničuje oblast seznamu seriálů. Když není žádný seriál vytvořen bude blok odstraněn.
%bx_serialslist_sername%
Nahradí se názvem seriálu
%bx_serialslist_serlink%
Adresa hlavní stránky seriálu
%bx_serialslist_serdesc%
Popis seriálu
%bx_serialitemslist_start%, %bx_serialitemslist_end%
Blok ohraničující oblast seznamu příspěvků v seriálu.
%bx_serialitemslist_name%
Název příspěvku v seriálu
%bx_serialitemslist_link%
Adresa příspěvku v seriálu
%bx_serialitemslist_desc%
Prvních 150 znaků příspěvku v seriálu

Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka