Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Upload souborů

Při vkládání příspěvků nebo BX Textu můžete uploadovat až dva soubory najednou do složky, kterou jste zvolili v nastavení.

Není-li uploadovaný soubor obrázkem, nahraje se do požadovaného adresáře a do právě editovaného textu bude na něj vložen odkaz.

Je-li uploadovaný soubor obrázkem, vytvoří se (X)HTML tag pro obrázek. Mohou nastat 3 případy:


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka