Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Zařazení do skupin

Každý příspěvek je zařazen do nějaké skupiny. Výchozí (ne-tak-úplně) skupinou, která vždy existuje, je "nezařazen". Příspěvky v této skupině nejsou zařazeny do žádné "skutečné" skupiny a nejsou také publikovány na stránkách. Tudíž do této skupiny můžete ukládat své rozepsané příspěvky.

Po uložení příspěvku, který je uložen ve skupině, která je přiřazena k více publikacím jsou vygenerovány všechny publikace s danou skupinou.


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka