Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat

Nastavení hodnoty DATE

V klíčových slovech %bx_date% v šablonách se používá parametr DATE, který popisuje formát data/času. Níže uvedené znaky a sekvence se nahradí příslušným údajem, ostatní znaky jsou ponechány, např.: %bx_date YYYY-MM-DD,HH:MIN% se zobrazí třeba jako 2003-02-27,14:06 (podle příslušného časového údaje).

Použitelné znaky a sekvence:

Pozn.: Názvy měsíců a dní v týdnu jsou uloženy v souboru s jazykovou verzí. Potřebujete- li jejich jiný tvar, upravte příslušné řetězce v tomto souboru.

Příklady:

Pro datum 4. února 2003, čas 8:52:48


Dále v tématu:

Bloxxy — dokumentace
O Bloxxy | Instalace | Tvorba šablon | Publikování | Zálohování | Import dat


Martin Šrubař © 2004 – Bloxxy
Část textů použita z původní dokumentace Petra Staníčka a Bohumíra Zámečníka